Audyt prawny placówek medycznych w 3 prostych krokach

Placówki medyczne, tak samo jak każda inna spółka, powinny raz na jakiś czas przejść audyt. Takie działania pozwalają firmom oferującym usługi ze zdrowiem zachować bezpieczeństwo danych dotyczących pacjentów. Mimo wszystko audyty są wykonywane w tego typu placówkach w ograniczonym zakresie ze względu na skomplikowany i zbiurokratyzowany charakter takich działań. Jednocześnie, jest to najbardziej miarodajny sposób, który pozwala poznać zarówno mocne, jak i słabe strony danej firmy.

Czy audyt prawny placówek medycznych jest obowiązkowy i kto może go przeprowadzić?

Ani kontrola wewnętrzna, ani audyt nie są konieczne w prywatnych placówkach, jednak często warto zainwestować w takie sprawdzenie stanu firmy. Inaczej jest w przypadku szpitali czy przychodni, w których muszą być przestrzegane przepisy narzucone przez ustawę z 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych.

Tutaj warto wspomnieć o zasadniczej różnicy, jaka oddziela kontrolę wewnętrzną od audytu — kontrola ma na celu uzyskanie informacji dotyczących tego czy dana firma spełnia swoje cele, a audyt z zasady ma sprawdzać funkcjonowanie systemu i doradzać właściwe rozwiązania.

Audyt prawny placówek medycznych

Audyt może przeprowadzić albo pracownik firmy, który ma w tym kierunku odpowiednie uprawnienia, albo — jeśli takiej osoby nie ma lub z jakichś powodów nie można jej zatrudnić — można zamówić osobę spoza firmy. Dużym plusem takiej osoby będzie obiektywizm, spowodowany brakiem związku z daną placówką. Niestety to rozwiązanie ma także wady — przede wszystkim, nie każdą placówkę stać na zatrudnienie audytora zewnętrznego.

Innym problemem może być słaba znajomość specyfiki branży przez wybranego audytora. Obie te cechy mogą wpłynąć zarówno na ilość wykonywanych audytów, jak i na ich jakość.

Jak przebiega audyt placówki medycznej? – 3 kroki do sukcesu

1. Przygotowanie do audytu — placówka medyczna, która nie posiada działu audytu wewnętrznego, powinna wybrać odpowiednią kancelarię, która przeprowadzi audyt. Warto szukać takich firm, które mają w tego typu działaniach duże doświadczenie. Tylko osoby, które są wykształcone w kierunku prowadzenia takich audytów i co najmniej kilka z nich przeprowadziły samodzielnie, są w stanie odpowiednio go wykonać, skupiając się na rzeczach istotnych i ważnych.

2. Audyt — osoba odpowiedzialna za jego przeprowadzenie odwiedza placówkę dwukrotnie. Za pierwszym razem bez wiedzy placówki. Ważne jest, żeby pracownicy nie wiedzieli o tym, że w danym momencie jest przeprowadzana kontrola, bo tylko w ten sposób ocena będzie obiektywna.

Audytor pokonuje taką samą drogą, jaką pokonać musi pacjent — umawia się na wizytę przy wykorzystaniu środków komunikacji, jakie oferuje dana placówka — sprawdza jakość obsługi pacjenta.

Zanim dojdzie do wizyty, audytor zazwyczaj sprawdza też lekarzy pod kątem tego, czy byli karani za popełnienie błędów lekarskich, czy też nie. Podczas wizyty osoba wyznaczona sprawdza nie tylko to, jaki jest kontakt między pacjentem a całym personelem medycznym, ale także:

  • czystość placówki,
  • sposób przystosowania budynku do potrzeb pacjentów.

Na pewno zwróci także uwagę na to, czy przyjęcia pacjentów odbywają się punktualnie. Czas audytu jest zależny od tego, jak duża jest placówka. Po minimum dwóch tygodniach audytor pojawia się ponownie – by sprawdzić dokumenty np. administracyjne czy pracownicze. Po takiej wizycie audytor wypełnia raport.

3. Wynik audytu — By uzyskać akredytację Instytutu Badań Sektora Medycznego, należy zdobyć minimum 80% możliwych punktów. Niezależnie od tego czy audyt został zaliczony, czy też nie, do placówki wysyłany jest raport, który zawiera informacje na temat tego, co należy poprawić, a co funkcjonuje w sposób prawidłowy i niebudzący zastrzeżeń.

Audyt prawny placówek medycznych

Czy warto przeprowadzić audyt?

Niezależnie od tego, czy w naszym przypadku jest to obowiązkowe, czy też nie, warto przeprowadzać stosunkowo często audyt prawny placówek medycznych. Pozwala on na dostrzeżenie pewnych nieścisłości i daje szansę na poprawienie ich. Zawiera także wskazówki na temat tego, jak można poprawić działalność, jest więc nieocenioną pomocą przy prowadzeniu placówki medycznej, której zależy na dobrym samopoczuciu pacjentów i ich bezpieczeństwie.