Bezpłatne porady prawne

Bezpłatne porady prawne są nam znane nie od dziś. Specyfika pracy prawników wiąże się z dość wysokimi cenami. Obecnie, każdy z nas może uzyskać pomoc w kancelarii. 

Bezpłatne porady prawne

30 lipca 2018 roku prezydent Andrzej Duda podpisał ustawę o zmianie ustawy o nieodpłatnej pomocy prawnej. Zmiany wchodzą w życie 1 stycznia 2019 roku. Zgodnie z ich założeniami z bezpłatnej pomocy prawnej będzie mógł skorzystać każdy, kto nie jest w stanie ponieść kosztów. Jak to dokładnie wygląda, na czym polega, komu i kiedy przysługuje?

W jakich sytuacjach mogą nam się przydać bezpłatne porady prawne?

Bezpłatna pomoc prawna może nam się przydać w bardzo wielu sytuacjach. Dyżurny prawnik poinformuje nas o przepisach, naszych prawach i obowiązkach. Powie nam jak możemy rozwiązać nasz problem prawny. Może na przykład pomóc nam napisać pismo o rozłożenie długu na raty, wniosku do gminy o przydzielenie mieszkania socjalnego, wniosku o wypowiedzenie umowy o pracę z winy pracodawcy, pisma do Zakładu Ubezpieczeń Społecznych o przeliczenie emerytury czy zawiadomienia do prokuratury o popełnieniu przestępstwa.

Co ważne, specjaliści pomogą nam również w przypadku postępowań sądowych. Mogą napisać nam prośby o zwolnienie z kosztów sądowych, ustanowienia pełnomocnika z urzędu w postępowaniu sądowym czy ustanowienia adwokata, radcy prawnego, doradcy podatkowego lub rzecznika patentowego w postępowaniu sądowo- administracyjnym. Wyjątkiem jest tu sytuacja, gdy nasze postępowanie przygotowawcze czy sądowe już się toczy. Wtedy prawnik nie pomoże nam w napisaniu pisma.

prawnik

Podsumowując możemy uzyskać porady dotyczące prawa pracy, cywilnego, karnego, administracyjnego, ubezpieczeń społecznych, rodzinnego i podatkowego. Otrzymamy również pomoc w przygotowaniu do rozpoczęcia działalności gospodarczej, ale jedynie w tym aspekcie. Inna pomoc dotycząca działalności gospodarczej nie jest udzielana w ramach tego programu.

Bezpłatnej porady prawnej nie otrzymamy w kwestii spraw podatkowych, które dotyczą prowadzenia działalności gospodarczej, dotyczą prawa celnego, dewizowego lub handlowego.

Kto może skorzystać z bezpłatnych porad prawnych?

Już według obecnie działających przepisów z darmowej pomocy prawnej może skorzystać każdy, kto ma 65 lat lub więcej, bądź mniej niż 26 lat. Przysługuje ona też wszystkim kombatantom i weteranom, a także osobom, które mają Kartę Dużej Rodziny. Należy się też osobom, które w ciągu ostatnich 12 miesięcy otrzymywały świadczenia z pomocy społecznej, ale tylko wtedy, gdy nie zostały one cofnięte.

Bezpłatne porady prawne mogą też otrzymać wszystkie osoby, które były (lub są) zagrożone, lub zostały poszkodowane w wyniku katastrofy naturalnej, klęski żywiołowej czy też awarii technicznej.  Przykładem takich sytuacji mogą być straty w wyniku powodzi, pożaru, osunięcia się ziemi, awarii elektrowni czy awarii stacji uzdatniania wody.

prawnik

Osoby spełniające powyższe kryteria mogą ubiegać się o pomoc już w tej chwili. Jednak ta grupa się powiększy w wyniku podpisanej 30 lipca 2018 roku przez Andrzeja Dudę ustawy o zmianie ustawy o nieodpłatnej pomocy prawnej. Przepisy wejdą w życie 1 stycznia 2019 roku i od tego momentu każdy, kto nie będzie w stanie ponieść kosztów za odpłatne usługi prawnicze oraz złoży stosowne oświadczenie, może z niej skorzystać.

W wielu momentach życia warto wykorzystać bezpłatną pomoc prawną. Nieważne czy planujemy założyć własną działalność gospodarczą, czy ktoś złożył przeciwko nam pozew do sądu. Będzie też ona przydatna, kiedy chcemy wyjaśnić jakieś problemy podatkowe czy z Zakładem Ubezpieczeń Społecznych. Bardzo często najtrudniejszą dla nas kwestią jest napisanie odpowiedniego pisma zgodnie z przepisami i właśnie tutaj możemy liczyć na wsparcie. Warto zawsze skorzystać z pomocy specjalistów.