Co grozi za wyrzucenie elektrośmieci do zwykłego śmietnika?

Wszelkiego rodzaju uszkodzone i nienadające się do użytkowania sprzęty elektroniczne powinny być każdorazowo utylizowane, zgodnie z obowiązującymi przepisami narzuconymi przez instytucje państwowe. Wynika to z chęci ochrony środowiska oraz zmniejszenia produkcji zbędnych odpadków takich jak np. plastik. Wyrzucanie elektrośmieci na własną rękę w miejscach, które nie są do tego przeznaczone, jest nie tylko szkodliwe dla środowiska naturalnego, ale także zabronione pod karą wysokich grzywien. Warto zapoznać się z podstawowymi zasadami oraz przepisami dotyczącymi odpowiedniego składowania oraz utylizacji elektrośmieci.

Elektrośmieci – co to takiego?

Są to wszelkiego rodzaju odpady elektroniczne, które nie nadają się już do użytku. Do tego typu odpadów zalicza się np. komputery, telefony, urządzenia biurowe oraz wszelkie wyposażenie RTV i AGD. Zarówno niewielkie urządzenia elektroniczne, jak i wielkogabarytowe sprzęty, powinny być utylizowane tylko z zachowaniem odpowiednich procedur oraz w miejscach do tego przeznaczonych. Odpadki elektroniczne to ogólnie rzecz biorąc wszystkie zużyte i niedziałające urządzenia elektroniczne, które mogą zostać ponownie przetworzone przez profesjonalne zakłady recyklingowe.

Warto wiedzieć, że ten typ śmieci posiada w sobie wiele elementów, które po demontażu mogą zostać ponownie użyte do produkcji zupełnie nowych podzespołów elektronicznych. Ciekawostką jest fakt, że niemalże wszystkie sprzęty elektroniczne muszą zostać całkowicie zdemontowane w celu ich odpowiedniego przetworzenia, tak aby nie zagrażały środowisku.

Gdzie oddawać zużyty sprzęt elektroniczny?

Wszelkiego rodzaju lodówki, telewizory oraz sprzęt małogabarytowy można oddawać do skupów elektroniki bądź wynająć specjalistyczne kontenery, w których można składować tego typu śmieci. Należy pamiętać, iż bezwzględnie nie wolno pozbywać się elektrośmieci w zwykłych kontenerach przeznaczonych na odpady zmieszane. W takim przypadku ich prawidłowa utylizacja nie będzie możliwa, a często odbiór zwykłych odpadów utrudniony. 

Zużyty sprzęt można oddać do specjalnych punktów zbioru, które są odpowiednio oznaczone. Informacje o takich miejscach można znaleźć najczęściej w urzędzie gminy lub miasta. Każdy urząd ma obowiązek udostępniać mieszkańcom danego rejonu informacje o istniejących podmiotach, zajmujących się zbiorem zużytych sprzętów elektronicznych. Warto wiedzieć, że istnieją także organizacje, które odbierają ten typ odpadów nawet bezpośrednio z domów osób, które wykazują chęć pozbycie się elektrośmieci. 

Kolejnym miejscem, w którym można pozbyć się starych urządzeń elektronicznych są sklepy, w których kupuje się nowe sprzęty.

Oddając stare urządzenia, można liczyć na rabaty podczas dokonywania zakupów.

Należy także pamiętać o odpowiedniej segregacji oraz wyrzucaniu np. baterii do pojemników przeznaczonych na takie odpady. Jest to bardzo ważne, ponieważ zawierają one w sobie toksyczne substancje, które muszą zostać zneutralizowane zanim przedostaną się do środowiska.

Co grozi za nieprawidłową utylizację elektrośmieci?

Według obecnie obowiązującego prawa, karą za nieprawidłową segregację, utylizację oraz przechowywanie elektrośmieci może być nawet grzywna o wysokości do 5-ciu tysięcy złotych. Są to spore kwoty, które mają na celu zmniejszyć ryzyko występowania nielegalnych składowisk zużytych urządzeń elektronicznych, ponieważ ich rozkład w środowisku naturalnym jest niemalże niemożliwy. Kary, które nakładane są za niestosowanie się do przepisów odnośnie składowania elektroodpadów, są nakładane odgórnie, co oznacza, że nie można się od nich odwoływać. Tego typu restrykcje zostały wprowadzone głównie ze względu na chęć ochrony środowiska naturalnego oraz zmniejszenia produkcji odpadów elektronicznych przez działalność człowieka.

elektrośmieci

Warto więc skorzystać z usług profesjonalnych firm, które zajmują się nie tylko wywozem elektrośmieci z firm, ale także wynajmem specjalistycznych kontenerów służących do magazynowania elektrośmieci. Wybierając takie rozwiązanie, można mieć pewność, że spełnione zostaną wszelkie normy dotyczące utylizacji odpadów elektronicznych oraz będą one przetworzone ponownie jako części zastępcze do nowych sprzętów. Należy zwrócić uwagę na fakt, iż stale powiększająca się liczba urządzeń elektronicznych wpływa negatywnie na ekologię oraz jakość życia każdego człowieka, ze względu na wykorzystywanie licznych substancji chemicznych do ich produkcji. Aby ograniczyć ten proceder zaleca się nie tylko korzystanie z usług profesjonalnego wywozu elektrośmieci, ale także dokonywania przemyślanych zakupów.