Czy notariusz może pomóc każdemu?

Z pomocy notariusza korzystamy zazwyczaj w przypadku, kiedy jego obecność jest wymagana przez polskie prawo. Zazwyczaj są to kwestie związane ze sporządzeniem umowy przedwstępnej, sprzedaży mieszkania oraz otrzymania spadku.

Notariusz, zgodnie z zapisem w prawie o notariacie, jest osobą zaufania publicznego. Jego obowiązkiem jest działanie zgodnie z prawem, na korzyść obu stron – nie tylko klienta. W swojej pracy nie może dopuścić do tego, aby jedna ze stron miała problemy z prawem. Jednocześnie podczas pełnienia obowiązków notariusz sam nie może dopuścić się do łamania prawa.

Rola notariusza – dlaczego warto mu zaufać?

prawo

Wszystkie obowiązki notariusza zostały uwzględnione w przepisach i prawie o notariacie. Notariusz jako urzędnik publiczny, a jednocześnie osoba zaufania publicznego, musi działać tylko w ich obrębie. Zgodnie z zapisem prawnym wszystkie jego czynności powinny być zatem wykonywane w kancelarii notarialnej – wyjątek stanowią tylko szczególne przypadki.

Dokumenty sporządzone przez notariusza muszą być czytelne i przejrzyste. Żadna ze stron nie powinna mieć wątpliwości, co do znaczenia treści zawieranych umów.

Warto pamiętać, że notariusz nie wykonuje usług jak radcy prawni czy adwokaci – on świadczy czynności notarialne. Mimo tego, że jest jednocześnie urzędnikiem państwowym, powołanym przez Ministra Sprawiedliwości, prowadzi własną działalność gospodarczą i samodzielnie odpowiada za popełnione błędy. Zatem jego praca nosi znamiona działalności prywatnej. Istotny jest jednak fakt, że podlega on nieustannym kontrolom ze strony władz państwa.

Notariusz prowadząc własną działalność pobiera opłaty za wykonanie swoich czynności. Określane są mianem taksy notarialnej, a jej wysokość określona jest w prawie o notariacie i stanowi podstawowy przychód kancelarii notarialnej.

Obowiązki notariusza – w jakich sprawach może nam pomóc?

notariusz Katowice chorzowska

Podstawowym obowiązkiem notariusza jest czuwanie nad bezpieczeństwem, pewnością obrotu prawnego oraz zapobieganie sporom sądowym. Jego działalność ma więc charakter prewencyjny.

Z racji tego, że działa zgodnie z prawem i przepisami określonymi w prawie o notariacie, zabezpiecza interesy obu stron. Nie może działać jedynie na korzyść jednej z nich.

Pomoc notariusza jest przydatna w momencie, kiedy wymaga od nas tego prawo. Stąd też do jego obowiązków należy przede wszystkim sporządzanie umów, opracowywanie i tworzenie nowych projektów aktów notarialnych. Notariusz szczególnie zajmuje się sporządzaniem umów przedwstępnych i zwyczajnych umów sprzedaży, umów udziału w spadku oraz darowizn. Do jego obowiązków należy także przygotowanie umów pełnomocnictwa, funkcjonowania spółek oraz opracowanie treści testamentów. Wystawiane przez niego dokumenty poświadczające akt dziedziczenia, nadają im charakter prawny.

Z usług notariusza można skorzystać także jeśli potrzebne jest spisanie protokołów z różnego rodzaju zgromadzeń czy sporządzenie protestów weksli i czeków. Notariusz może także wykonać wypis, odpis lub wyciąg z dokumentu, zachowując jednocześnie ich status prawny.

Notariusz może również przyjmować na przechowanie dokumenty, pieniądze i papiery wartościowe.

Czy notariusz może pomóc każdemu?

notariusz Katowice chorzowska

Notariusz oferuje swoją pomoc zarówno osobom prywatnym, jak i również przedsiębiorstwom czy organizacjom. Może zatem pomóc każdemu, kto potrzebuje pomocy wynikającej z przepisów prawa. I podobnie, jak w przypadku kosztów sądowych, nie zawsze jest konieczne opłacenie taksy notarialnej – można złożyć wniosek o anulowanie lub odroczenie.

Jeśli się okaże, że osoba indywidualna nie jest w stanie ponieść kosztów za wykonanie czynności notarialnych, można złożyć odpowiednio umotywowany wniosek do sądu rejonowego. Prośba może dotyczyć zarówno całości kwoty, jak i tylko jej części. Należy przede wszystkim wykazać brak dostatecznych dochodów na opłacenie wynagrodzenia dla notariusza. W dalszej kolejności sąd ustali czy faktycznie zachodzi potrzeba dokonania czynności notarialnych i podejmie decyzję. W przypadku pozytywnie uwzględnionego wniosku wysokość taksy opłaca państwo.

Do kogo są kierowane obowiązki notariusza?

Z czynności notarialnych może skorzystać zarówno osoba indywidualna, jak i większa spółka. Istotne jest jednak, aby działała zgodnie z prawem i opłaciła koszty taksy notarialnej (lub złożyła odpowiedni wniosek o jej anulowanie do sądu). Ważne jest, aby interesy jednej ze stron nie naruszały bezpieczeństwa prawnego drugiej. Notariusz jest również objęty tajemnicą notarialną, z której może zwolnić go jedynie sąd.

Artykuł powstał we współpracy z Kancelarią Notarialną w Katowicach.