Czym jest służebność przesyłu?

Czytając zakres usług, które świadczą rozmaite kancelarie prawne, często można napotkać na określenie „służebność przesyłu”. Kancelarie oferują odszkodowania za bezumowne korzystanie lub zasiedzenia i dochodzenie praw związanych z tym zagadnieniem. Co to znaczy?

Służebność przesyłu a regulacje prawne

Patrząc na dachy domów zastawione antenami czy urządzeniami wzmacniającymi w danym regionie siłę przesyłu danych, albo widząc pola, na których kilometrami ciągną się rury lub słupy wysokiego napięcia z rozpiętymi pomiędzy nimi kablami, można się zastanawiać, jaki jest status prawny tych urządzeń oraz nieruchomości – budynku, gruntu, jakkolwiek na to patrzeć – a także jak wygląda kwestia relacji między właścicielami czy dysponentami tych nieruchomości i tych urządzeń.

adwokat Szczecin

Kwestie te regulują przepisy Kodeksu Cywilnego, rozszerzonego na mocy ustawy z 30 sierpnia 2008 roku o rozdział III, poświęcony służebnościom (artykuły 301.1 – 305.4). Prawo to reguluje jak ustanawia się służebność, jakie prawa przysługują obu stronom – przedsiębiorcy oraz właścicielowi nieruchomości, która zostaje obciążona służebnością.

Przepisy w praktyce

Służebność przesyłu jest ustanawiana na rzecz podmiotu zwanego w ustawie „przedsiębiorcą” – może to być osoba fizyczna, osoba prawna albo jednostka organizacyjna (bez osobowości prawnej, za to na mocy ustawy obdarzona zdolnością prawną), prowadzące we własnym imieniu działalność gospodarczą lub zawodową. Przedsiębiorca może posiadać albo dopiero zamierza wybudować urządzenia służące przesyłowi mediów.

Kwestiami dochodzenia praw lub roszczeń związanych ze służebnością przesyłu zajmuje się wiele kancelarii prawnych. Polecamy kancelarię wasiprawnicy.pl, która podejmuje się tego rodzaju spraw.

adwokat Szczecin

Chodzi o sieć energetyczną, wodociągową, kanalizacyjną, gazową czy telefoniczną itp. Przedsiębiorca, na rzecz którego zostanie ustanowiona służebność, może w określonym zakresie korzystać z obciążonej nieruchomości – oczywiście zgodnie z przeznaczeniem wybudowanych czy posiadanych urządzeń. W praktyce oznacza to, że przedsiębiorca może przez daną nieruchomość, np. przez czyjeś pole, przeprowadzić odpowiednią sieć – a więc m.in. prowadzić prace ziemne – oraz dokonywać koniecznych prac remontowych czy konserwatorskich i napraw tych urządzeń.

Co jeśli właściciel nie zgadza się na ustanowienie służebności na swojej nieruchomości? Na przykład nie współpracuje, nie stawia się do sporządzenia właściwego aktu notarialnego czy po prostu nie wyraża zgody. Przedsiębiorcy przysługuje żądanie o ustanowienie służebności za wynagrodzeniem. W drugą stronę działa to tak samo – jeśli to przedsiębiorca, np. na którego przechodzi prawo służebność, odmawia podpisania umowy, żądanie przysługuje właścicielowi nieruchomości, na której znajdą lub już znajdują się urządzenia.