Etykietowanie produktów żywnościowych

Wprowadzając na rynek nowy produkt producenci, dystrybutorzy oraz importerzy zmuszeni są do przestrzegania wielu restrykcji odnośnie opakowania i etykiety towaru. Obowiązuje ich zarówno prawo krajowe, jak i międzynarodowe. Nieprzestrzeganie zasad może skutkować nałożeniem dotkliwych sankcji. Jak tego uniknąć?

Jak prawidłowo etykietować produkty spożywcze?

Podstawową instytucją, do której może zwrócić się producent jest Centrum Prawa Żywnościowego. Tam wykwalifikowani prawnicy w zakresie prawa żywnościowego przeprowadzają ocenę prawną. Klient ma możliwość sprawdzenia projektu etykiety produktu żywnościowego. Istnieje możliwość analizy z uwzględnieniem specyfikacji produktu i surowców, która zakończona jest przedstawieniem pełnego opisu procedury i interpretacji przepisów. Można też skorzystać z uproszczonej oceny obejmującej jedynie na oznakowaniu wyrobu, otrzymując końcowo listę koniecznych zmian. Inna opcja to całkowite utworzenie projektu etykiety. Wszystkie możliwości obejmują doradztwo w zakresie zgodności oznakowania z obowiązującymi w Polsce krajowymi i unijnymi przepisami prawa. Osobny dział zajmuje się analizą przepisów międzynarodowych. W zależności od wybranej metody należy przedstawić graficzny projekt etykiety, specyfikację produktu żywnościowego i surowców produktu oraz wyniki analiz laboratoryjnych. Wszystkie usługi objęte są ubezpieczeniem OC, a wyniki ocen można otrzymać dodatkowo ze specjalistycznym tłumaczeniem na dowolny język, jednakże opcja ta jest dodatkowo płatna w przypadku zarówno analiz prawa krajowego, jak i międzynarodowego. Oprócz Centrum Prawa żywnościowego istnieje również wiele kancelarii prawnych zajmujących się prawami żywnościowymi, gdzie eksperci w tej dziedzinie są w stanie zadbać o dobro producenta.

Bezpieczeństwo etykietowania żywności

poprawna etykietaWykonanie odpowiedniej etykiety odgrywa kluczową rolę w sprzedaży produktu i bezpieczeństwie firmy. Nieodpowiednio oznakowany towar może być uznany za zafałszowany produkt żywnościowy lub środek szkodliwy dla zdrowia i życia człowieka. Pełną odpowiedzialność za bezpieczeństwo żywności ponoszą producenci. Muszą się oni liczyć z wnikliwą urzędową kontrolą żywności ich działalności. Warto nadmienić, że kontrola taka może być przeprowadzona bez wcześniejszego powiadomienia przedsiębiorcy. Z tego powodu warto już na etapie projektowania etykiety zadbać o jej poprawność nie tylko pod względem wizualnym (czytelna czcionka, układ pól widzenia) ale również prawnym (odpowiedni wykaz składników, poprawna nazwa prawna, obligatoryjne informacje żywieniowe). W przypadku stwierdzenia niezgodności przedsiębiorca może być poddany bardzo dotkliwym sankcjom. Są to zarówno kary pieniężne, jak i rozmaite nakazy i zakazy. Producent może być zobowiązany do niszczenia produktów na własny koszt lub całkowity zakaz wprowadzenia produktów żywnościowych na rynek. W przypadku kar finansowych najcięższą z nich jest zapłacenie kary w wysokości nawet do 10% przychodu osiągniętego w poprzednim roku rozliczeniowym od roku nałożenia kary. Zgłoszenie niezgodności może nastąpić ze strony urzędu kontroli lub ze strony klienta. Polskie prawo cywilne pociąga do odpowiedzialności także przy zgłoszeniach konsumentów.

Znaczącą uwagę klientów przy wyborze produktów przyciąga etykieta. Musi ona być atrakcyjna pod względem graficznym oraz przekazywać wszystkie niezbędne informacje dotyczące produktu żywnościowego, tak aby konsument mógł świadomie dokonać wyboru towaru odpowiedniego dla niego. Oprócz listy składników warto na ulotce umieścić sposób użytkowania produktu, jego oddziaływaniu na zdrowie lub zastosowanych metod produkcji. Część z tych informacji jest konieczna do umieszczenia na etykiecie produktu żywnościowego ze względu na wymogi prawne, część może wybrać sam producent. Inne przepisy obowiązują w przypadku produktów ekologicznych oraz żywności genetycznie modyfikowanej.

Spełnienie wszystkich wymogów dotyczących wyglądu opakowania może być uciążliwe dla przedsiębiorców. Jednak warto na nie zwrócić szczególną uwagę nie tylko ze względu na duże kary wynikające z nieprzestrzegania przepisów ale również tego, iż dobrze zaprojektowana etykieta może podnieść sprzedaż towaru.


Profesjonalnych porad prawnych z zakresu znakowania żywności dostarcza Centrum Prawa Żywnościowego.