Jak przygotować się do zeznań w prokuraturze — poradnik dla lekarza

Składanie zeznań w prokuraturze dla nikogo nie jest przyjemne. Zazwyczaj wiąże się z tym duży stres i niepokój, że powiemy coś, co może nas obciążyć. Jeśli chodzi o lekarzy i inne osoby wykonujące zawody medyczne, ten strach może być jeszcze silniejszy, gdyż są to osoby, które na co dzień mają do czynienia z sytuacjami, w których decyzje muszą podejmować szybko, pod wpływem stresu i nie zawsze są w stanie uniknąć błędów, a czasem nieszczęśliwych zbiegów okoliczności.

Kiedy prokuratura może wezwać lekarza do złożenia zeznań?

Sprawa, do której lekarz zostaje wezwany, nie musi dotyczyć jego samego, może dotyczyć jego zakładu pracy, bądź jego współpracowników. Mogą to być kwestie błędów lekarskich, ale także nieprawidłowości w zarządzaniu placówką ochrony zdrowia w tym jej finansami. Oczywiście w każdej chwili, w świetle złożonych zeznań, lekarz może zostać oskarżony. Może także podczas składania zeznań powoływać się na tajemnicę lekarską, jednak może być zwolniony przez sąd z obowiązku zachowania tajemnicy lekarskiej.

Wezwanie lekarza do prokuratury nie jest więc jednoznaczne, z tym że dopuścił się on jakiegoś błędu, ale jednocześnie charakter, w jakim został wezwany, może szybko się zmienić na podejrzanego. Często może być świadkiem, a jego zeznania mogą być kluczowe dla przebiegu śledztwa.

Błędy lekarskie pomoc prawna

Czy lekarz może odmówić składania zeznań?

Lekarz, tak samo jak każdy inny obywatel, ma obowiązek stawić się na przesłuchanie w prokuraturze, jeśli otrzyma wezwanie. Dokument ten nie musi zawierać informacji ani na temat tego, w jakiej sprawie dana osoba zostaje wezwana, ani w jakim charakterze — świadka czy podejrzanego. Bardzo często jest tak, że osobę przesłuchuje się jako świadka, a po złożeniu zeznań następuje zmiana i danej osobie stawiane są zarzuty karne. Warto więc dobrze się przygotować do składania zeznań i upewnić w tym, jakie są nasze prawa i obowiązki, żeby później nie okazało się, że przypadkowo przyznaliśmy się do czegoś, za co będziemy musieli odpowiadać przed sądem.

Za niestawienie się w prokuraturze grozi grzywna do 10 tysięcy złotych. Górna granica tej kary jest systematycznie podwyższana. Oczywiście można wcześniej złożyć dokumenty usprawiedliwiające swoją nieobecność. W przypadku choroby będzie to zwolnienie lekarskie, w przypadku wizyty u lekarza — potwierdzenie rejestracji, a w przypadku podróży bilety na środek transportu.

Jeśli nie złożymy odpowiednich dokumentów, możemy zostać doprowadzeni do prokuratury pod przymusem przez policję — bardzo często dochodzi do tego dzień wcześniej w miejscu pracy. Dana osoba spędza wtedy noc w areszcie, by na następny dzień zostać doprowadzoną do prokuratury w asyście funkcjonariuszy.

Jeśli ostatecznie świadek usprawiedliwi swoją nieobecność, może dojść do uchylenia kary grzywny. Warto jednak pamiętać, że w przypadku lekarza, takie uchylanie się może znacząco wpłynąć na jego prestiż i spadek zaufania wśród pacjentów.

Jak przygotować się do składania zeznań?

Jeszcze zanim udamy się do prokuratury, warto zapoznać się z tym, jakie mamy prawa i obowiązki. Na miejscu na pewno dostaniemy do podpisania kilkustronicowy dokument, jednak niestety zazwyczaj pod wpływem stresu, wiele osób podpisuje go bez czytania. Jeszcze przed składaniem zeznań warto skonsultować się z prawnikiem, a najlepiej, postarać się o obecność adwokata na przesłuchaniu nawet jeśli jest się tylko świadkiem. Podczas pierwszego przesłuchania należy bardzo uważać na słowa, mówić zgodnie z prawdą, nie zatajać nic, bo tylko wtedy będziemy wiarygodni dla prokuratury i sądu. Zatajanie znanych faktów lub kłamanie może się skończyć dla świadka odpowiedzialnością karną.

Błędy lekarskie pomoc prawna

Bardzo istotny jest też fakt, że podczas składania zeznań nie można naruszyć tajemnicy zawodowej, na przykład lekarskiej czy adwokackiej. Taka możliwość istnieje tylko wtedy, gdy jest to niezbędne dla dobra wymiaru sprawiedliwości, jednak decyzję o zwolnieniu z tajemnicy musi podjąć sąd.

Pomoc prawna dla lekarzy

Prokuratura zajmuje się przeróżnymi sprawami, a przy takich jak błędy lekarskie — pomoc prawna może okazać się niezbędna. Dlatego warto wcześniej, zanim złożymy zeznania zapoznać się z ofertą kancelarii prawnych i wybrać tę, której zaufamy. Bardzo ważne jest, by wybrana przez nas firma miała doświadczenie w prowadzeniu spraw medycznych, gdyż ten dział prawa jest bardzo zawiły i wymaga bardzo dużej wiedzy i doświadczenia.