Jak znaleźć klauzulę abuzywną w umowie frankowej?

Kredyty frankowe były niezwykle popularne. Banki pozyskiwały klientów dzięki obietnicy niskiego oprocentowania. Korzystny kurs franka sprzyjał podejmowaniu decyzji kredytowych. Obecnie Frankowicze uświadamiani są w temacie nieprawidłowości, jakie pojawiły się w umowach kredytowych, co spowodowało konieczność spłacania przez nich coraz wyższych rat. Jak znaleźć klauzulę abuzywną w umowie frankowej i wygrać z bankiem?

Decyzja Trybunału ratunkiem dla Frankowiczów

Decyzja Europejskiego Trybunału Sprawiedliwości z roku 2019 w sprawie kredytu frankowego zaciągniętego przez jedną z polskich rodzin, daje Frankowiczom argumenty do walki z bankami o unieważnienie umowy kredytowej lub jego przewalutowanie. Powszechna jest wiedza o tym, że umowy frankowe zawierają klauzule abuzywne, czyli zapisy niezgodne z prawem, co jest podstawą do podważania ich zasadności.

Kancelarie prawne świadczą kompleksową pomoc dla kredytobiorców we frankach. Oferują gruntowną analizę umowy kredytowej, darmową pomoc prawną i ocenę skuteczności wytoczenia roszczenia przeciwko bankowi. Wspierają również swoich klientów w zmaganiach kredytobiorców o odfrankowienie kredytu lub unieważnienie umowy kredytowej. 

Czym jest klauzula abuzywna?

Klauzulami abuzywnymi określa się niedozwolone klauzule w umowie, nieuzgodnione wcześniej z klientem, na które z oczywistych względów nie mógł mieć wpływu. Są one niekorzystne dla konsumenta i sprzeczne z jego interesami. W związku z tym nie mogą go obowiązywać, gdyż nie miał najmniejszego wpływu na ich treść. Problem umów frankowych jest jednak bardziej złożony. Wszystko zależy od zidentyfikowania klauzuli abuzywnej w umowie o kredyt we franku szwajcarskim.

Jak unieważnić umowę frankową?

Każdy kredytobiorca we franku szwajcarskim, który wiele lat temu zawarł niekorzystną dla siebie umowę kredytową, ma prawo do jej unieważnienia na podstawie zawartych w niej klauzul abuzywnych, czyli nieprawidłowych zapisów. Banki z reguły nie godzą się na ugodowe załatwienie sprawy, dlatego ich klienci muszą kierować sprawy do sądu.

Kredytobiorcy, chcąc odnieść sukces w tym sporze, powinni wykorzystać pomoc doświadczonej kancelarii prawnej, co daje największe szanse powodzenia i pozytywnego zakończenia sprawy wyrokiem sądu, unieważniającym umowę kredytową we franku szwajcarskim.

Unieważnienie umowy frankowej może mieć miejsce na podstawie zawartych w niej nieprawidłowych zapisów, tak zwanych klauzul abuzywnych, działających na niekorzyść klienta i związanych z samodzielnym ustalaniem przez bank kursu franka szwajcarskiego. Może mieć ono miejsce zarówno przy kredycie indeksowanym, jak i denominowanym. Wielu kredytobiorców oczekuje unieważnienia umowy, postrzegając takie rozwiązanie za bardziej dla nich korzystne, gdyż daje możliwość rozliczenia się obu stron. Następuje zwrot poniesionych kosztów zarówno przez bank, jak i klienta. Kredytobiorca zwraca bankowi całość otrzymanego kapitału, a on oddaje mu wszystkie otrzymane należności wniesione przez niego z tytułu spłaty kredytu. Jest to niezwykle korzystna sytuacja dla Frankowicza, ponieważ najczęściej okazuje się, że kwota zwrócona przez bank jest zdecydowanie wyższa niż zaciągnięty kredyt. Sytuacja taka jest korzystna dla kredytobiorcy tylko wtedy, gdy nie będzie musiał dopłacać do kredytu, co jest raczej niemożliwe, gdyż przeliczanie przez bank kredytu po bardzo niekorzystnym i zmienianym przez niego kursie waluty, powoduje spłacanie znacznie zawyżonych rat.

Kredyt w CHF zaciągany był najczęściej w celu kupienia mieszkania lub domu.

Unieważnienie umowy z reguły wiąże się z osiągnięciem zysku przez Frankowicza – z pozbyciem się szczególnie dotkliwego obciążenia finansowego w postaci rat kredytu. Warto zatem z pomocą prawników złożyć pozew o unieważnienie umowy frankowej. Po zgłoszeniu się do kancelarii można skorzystać z darmowej analizy prawnej umowy kredytowej i uzyskać o niej opinię wraz z wyceną dalszych działań w celu pozbycia się obciążenia finansowego.

Odfrankowienie umowy kredytowej

Odfrankowienie umowy kredytowej jest jedną z możliwości poradzenia sobie z uciążliwym kredytem. Jest ono możliwe w przypadku kredytów udzielonych i wypłaconych w złotówkach, ale waloryzowanych do kursu franka szwajcarskiego. Tutaj również warto skorzystać z pomocy doświadczonej w tego typu sprawach kancelarii prawnej, która z sukcesem pomaga Frankowiczom, oraz zna i rozumie wszystkie procedury związane z odwalutowaniem kredytu.

Kredyt indeksacyjny sprowadza się do tego, że kredytobiorca otrzymał kwotę w złotówkach, ale zobowiązanie przeliczane jest po kursie kupna franka szwajcarskiego, który tworzy oczywiście bank. Tego rodzaju zapisy traktowane są jako abuzywne, niezgodne z prawem. Pozwanie banku jest tu jak najbardziej uzasadnione. W wyniku odfrankowienia kredytu likwiduje się te niedozwolone zapisy, a kredytobiorcy należy się zwrot pieniędzy, gdyż spłacał więcej niż powinien.  

Warto skorzystać z pomocy kancelarii prawnej w celu sprawdzenia, czy w umowie kredytowej znajdują się klauzule abuzywne, a następnie podjęcia stosownych kroków prawnych.