Najważniejsze aspekty prawa budowlanego – co reguluje prawo budowlane?

Prawo budowlane jest ustawą, która obejmuje zasady z zakresu projektowania, nadzorowania i rozbiórki budynków. Dodatkowo prawo budowlane reguluje działanie administracji publicznej. Podstawowe aspekty prawa budowlanego są bardzo mnogie. Ich znajomość jest konieczna do przeprowadzenia wszystkich procesów budowlanych bezpiecznie i zgodnie z prawem.

Jakie zasady reguluje prawo budowlane?

Wszystkie zasady dotyczące prawa budowlanego są zamieszczone w Ustawie o Prawie Budowlanym. Ustawa powstała 7 lipca 1994 roku, jednak ze względu na stały rozwój technologii i zmian w branży budowlanej, wciąż są prowadzane zmiany mające na celu zwiększenie bezpieczeństwa pracowników. Zmiany, jakie są wprowadzane w życie, pozwalają zoptymalizować prace i zmniejszyć ryzyko wypadków do absolutnego minimum. Ustawa o Prawie Budowlanym, od początku jej powstania była zmieniana wielokrotnie.

Gdzie możemy uzyskać informacje o prawie budowlanym?

Budowa jest procesem, który składa się z poniżej wymienionych czynności. Każdy z nich jest istotny – działając jako inwestor lub kierownik budowy, musimy uważnie przestrzegać wszystkich podpunktów i wykonane działania zapisywać w dzienniku budowy.

Informacje na temat prawa budowlanego możemy uzyskać w kancelarii prawnej. Zespół prawników ma gwarantuje nam udzielenie wielu najważniejszych informacji, które są podstawą dla inwestorów oraz dla kierowników budowy.

Pomoc kancelarii prawnej z zakresu prawa budowlanego pomoże nam nie tylko lepiej zrozumieć wszystkie aspekty uchwał, ale i przygotować się w odpowiedni sposób do rozpoczęcia budowy. Prawnicy, którzy specjalizują się w prawie budowlanym, będą w stanie udzielić nam wyczerpujących odpowiedzi na wszystkie pytania.

Prawo budowlane – co reguluje?

W ustawie zawarte są zasady dotyczące każdego aspektu procesów budowlanych. Podstawowe informacje dotyczą:

  • Projektowania,
  • Budowy,
  • Nadzorowania placu budowy,
  • Utrzymania oraz rozbiórki budynków.

Informacje, jakie możemy uzyskać w kancelarii prawnej z zakresu prawa budowlanego, mogą również dotyczyć działań organów administracyjnych. Prawnicy poinformują nas o zasadach związanych z ochroną środowiska, jakich należy przestrzegać podczas budowy oraz rozbiórek. Oprócz tego możemy zdobyć informacje na temat miejsca, w którym ma odbyć się realizacja inwestycji. Prawnik jest osobą, która dzięki swojej rozległej wiedzy powie nam, w jaki sposób uzyskać pozwolenie na budowę/ rozbiórkę oraz określi typ robót budowlanych. Dowiemy się również, na jakie rodzaje budowy nie jest wymagane pozwolenie.

Prawo budowlane reguluje także proces związany z oddawaniem gotowych budynków do użytkowania. Kolejna zasada znajdująca się w uchwale dotyczy obowiązków i praw, jakie posiada każdy pracownik na placu budowy. Prawo budowlane reguluje także zasady odnośnie do prowadzenia działalności związanej z branżą budowlaną. W kancelarii prawnej dowiemy się także o postępowaniu, jakie jest konieczne w przypadku katastrofy budowlanej.

Najważniejsze aspekty prawa budowlanego

Ustawa o prawie budowlanym jest podzielona na 11 rozdziałów. W każdym z nich znajdują się szczegóły dotyczące procesów budowlanych pod różnymi względami. Pierwszy rozdział to Przepisy Ogólne. Drugi dotyczy samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie. Następny opisuje prawa i obowiązki uczestników procesu budowlanego, czwarty obejmuje postępowanie poprzedzające rozpoczęcie robót budowlanych, a piąty dotyczy budowy i oddawania do użytku obiektów budowlanych.

budynek

W rozdziale szóstym znajdują się informacje o utrzymaniu obiektów budowlanych, siódmy dotyczy postępowania w przypadku katastrofy budowlanej. Rozdział ósmy obejmuje zasady dotyczące organów administracji architektoniczno – budowlanej oraz nadzoru budowlanego. Ostatnie trzy rozdziały zawierają przepisy karne, zasady dotyczące odpowiedzialności zawodowej w budownictwie oraz przepisy przejściowe i końcowe.

Znajomość ustawy jest konieczna, by wiedzieć, jak działać w branży budowlanej. Korzystając z usług kancelarii prawnej SGP mamy większe szanse na zrozumienie założeń, co pozwoli nam działać w pełni legalnie i nie popełniać błędów. Prawo budowlane zawiera dużo kruczków, które mogą być odbierane jako wskazówki. Cała ustawa zawiera zasady postępowania każdego uczestnika wszystkich procesów budowlanych.