Pomoc notariusza kiedyś i dziś

Notariusze pracują w kancelariach – własnych lub innych urzędników. Droga prowadząca do wykonywania czynności z zakresu tego zawodu nie jest jednak prosta.

Notariuszem może zostać osoba między 26 rokiem życia, a 70 po uprzednio skończonych studiach prawniczych. Bo choć  uważa się, że notariusze zarabiają nieźle (ich zarobki stanowią procent od opłat wnoszonych przez klientów), to ścieżka kariery jest tu długa i trudna.

Pomoc notariusza kiedyś i dziś

Dawniej notariusz nazywany był rejentem. Nazwa ta odnosiła się do słowa regent, a więc osoby uprawnionej, która w imieniu samego monarchy mogła sprawować władzę, gdy ten z jakichkolwiek powodów nie mógł wykonywać swoich obowiązków.

notariusz warszawa

To czym współcześnie zajmuje się notariusz można opisać w skrócie, jako wszystkie działania i czynności prawne stron zmierzające do tego, by w przyszłości nie wyniknął z nich spór prawny.

Obecnie z pomocą notariusza sporządzimy zatem wszelkie akty notarialne, poświadczenia i oświadczenia, spiszemy protokoły, sporządzimy weksle i czeki, a także odpisy, wypisy i wyciągi dokumentów. Co więcej, w razie potrzeby kancelaria notarialna przyjmie też na przechowanie ważne dla nas dokumenty, nasze pieniądze i papiery wartościowe.

I mimo, że notariusz nie jest funkcjonariuszem publicznym, to korzysta jednak z ochrony jaka przysługuje tego typu osobom. Mianowany jest natomiast przez samego Ministra Sprawiedliwości, który wyznacza również siedzibę jego kancelarii. Wszystkie sporządzone przez niego pisma mają zaś charakter dokumentów publicznych. Opatrzone są pieczęcią urzędową z orłem polskim, co daje oczywiście rękojmię wiary publicznej.

Notariusz – studia i późniejsza praca

By zostać notariuszem trzeba przebyć długą i trudną drogę edukacji. Co więcej, liczba wakatów nie jest tu nieograniczona, więc samorząd notarialny bardzo często świadomie ogranicza liczbę osób z takimi uprawnieniami. Bądź co bądź, by zostać notariuszem trzeba najpierw ukończyć studia prawnicze, a następnie odbyć aplikację notarialną. W trakcie jej trwania praktykant zobowiązany jest również do odbycie półrocznej praktyki w sądzie. Całość kończy się odpowiednim egzaminem. Jeśli dojdzie do jego zaliczenia, na przyszłego notariusza czeka już minimum dwuletni staż. Dopiero po jego ukończeniu, aspirujący urzędnicy mogą starać się o konkretną nominację.

notariusz warszawa centrumNatomiast sama praca u każdego notariusza charakteryzuje się już dużą dozą samodzielnością i indywidualnym charakterem.

Okresowo czynności prawne podejmowane przez specjalistę tego typu są jednak dokładnie kontrolowane przez radę izby notarialnej. Z kolei nad całością polskich notariuszy pieczę sprawuje nie kto inny, jak sam Minister Sprawiedliwości. Wszystkie sprawdzające czynności mają za zadanie kontrolować czy dany notariusz rzeczywiście działa zgodnie z obowiązującymi go przepisami.

Z reguły bowiem notariusze pracują we własnych kancelariach, gdzie codziennie przyjmują kolejnych, umówionych z nimi petentów. Bywa jednak, lecz są to sytuacje szczególne, że urzędnik wyjeżdża do klienta. Na przykład wtedy, gdy ten znajduje się w szpitalu lub w domu i nie jest w stanie o własnych siłach udać się do kancelarii, a w zamiarze ma na przykład – spisać testament. Oczywiście, jak zostało zresztą wspomniane powyżej, notariusze pracować mogą na własną rękę lub zostać zatrudnionymi w innych kancelariach.

Jedną ze znanych kancelarii notarialnych jest Kancelaria Notarialna w Katowicach.