Prawa pracownika – zadbaj o badania profilaktyczne w pracy

Badania profilaktyczne w zakładzie pracy powinny być przeprowadzone w określonych odstępach czasowych. Definiuje to prawo pracy w Polsce, które wymaga stałej kontroli pracowników pod względem stanu ich zdrowia oraz możliwości do pracy na danym stanowisku. Dobry pracodawca powinien dbać o wykonywanie stałych badań profilaktycznych tak aby zapewnić bezpieczeństwo oraz jak najlepszy stan zdrowia swoim pracownikom.

Badania profilaktyczne w pracy a prawo

Według obowiązującego prawa od zaświadczenia lekarskiego po zakończeniu badań pracowników oraz pracodawca ma możliwość odwołania. W takim przypadku badania przeprowadzane są ponownie oraz ich kolejny wynik jest ostateczny. W ramach profilaktycznej opieki zdrowotnej przeprowadzane są przede wszystkim badania wstępne, okresowe oraz kontrolne. W przypadku badań wstępnych – przeprowadzane są one zazwyczaj nowym pracownikom bądź początkującym, którzy zmieniają tylko charakterystykę pracy na innym stanowisku.

Warto wiedzieć, że badania wstępne powinny być wykonywane przed podjęciem pracy. W przypadku niedopełnienia tego obowiązku na pracodawcę mogą spaść wysokie sankcje w związku z niedopełnieniem obowiązku wysłania pracownika na badania. Badania kontrolne są bardzo podobne do wstępnych jednak są one wykonywane w określonych odstępach czasu w zależności od miejsca, w którym dana osoba pracuje oraz charakterystyki i ryzyka pracy. Warto wiedzieć, że w przypadku niezdolności do pracy trwającej powyżej 30 dni spowodowanej chorobą pracownik podlega badaniu kontrolnemu, które ustala zdolność do pracy pracownika na obecnym stanowisku. Należy pamiętać, że każde z badań jest wykonywane na podstawie skierowania wypisanego przez pracodawcę oraz opłacone w stu procentach przez zakład pracy.

Co zawiera skierowanie od pracodawcy?

Skierowanie na badania od pracodawcy określa przede wszystkim rodzaj badania profilaktycznego, które ma zostać przeprowadzone dla danego pracownika. Określane jest także stanowisko, na którym dana osoba jest zatrudniona. Zawarte są także informacje o występowaniu szkodliwych czynników dla zdrowia w danym miejscu pracy oraz dołączone są aktualne wyniki badań czynników, które mogą być szkodliwe na danym stanowisku w pracy. Z odpowiednio uzupełnionym skierowaniem pracownik musi zgłosić się do jednostki służby medycyny pracy, która posiada umowę z pracodawcą – może być to też zakład opieki zdrowotnej oraz poradnie specjalistyczne, które zajmują się wykonywaniem tego typu badań dla pracowników.

badania medycyny pracy

Dlaczego warto zlecać profilaktyczne badania dla pracowników?

Pracodawcy, którzy podejmują decyzję o wysyłaniu swoich pracowników na profilaktyczne badania nie tylko dbają o zdrowie zatrudnionych osób, ale także mają możliwość uniknięcia nieprzyjemności w przypadku np. pojawienia się choroby zakaźnej. Dzięki badaniom profilaktycznym pracownicy mają możliwość kontrolowania stanu swojego zdrowia bez potrzeby wydawania pieniędzy na własną rękę. Obowiązkiem pracodawcy jest zapewnienie pracownikom odpowiedniego zaplecza medycznego oraz warunków pracy, które będą jak najmniej negatywnie wpływać na ich zdrowie.

Warto wiedzieć, że prawo Polskie wymusza na pracodawcach określone zachowania, które umożliwiają diagnostykę oraz badanie stanu zdrowia pracowników w określonych odstępach czasu. Warto też zaznaczyć, że obecnie bardzo popularne jest pojęcie prywatnej opieki medycznej w zakładach pracy. Jest to bardzo pozytywne zjawisko, które coraz częściej zauważane jest w dużych przedsiębiorstwach. Dzięki takiemu rozwiązaniu pracownicy mogą dbać o swoje zdrowie oraz umówić się na wizytę lekarską z lekarzem medycyny pracy w danym miejscu pracy. Obecnie obowiązkowe są badania wstępne, okresowe oraz kontrole. Warto dopełniać obowiązku wykonywania tego typu badań, ponieważ tylko wtedy pracownicy mogą być w pełni sił do wykonywania pracy na danym stanowisku.