Rozwód? Zgłoś się do adwokata rozwodowego!

Kiedy w oczach sądu można ubiegać się o rozwód? Jest to możliwe, kiedy zostanie stwierdzony trwały i całkowity rozkład pożycia małżeńskiego. Jeżeli między małżonkami zostały zerwane więzi finansowe, duchowe i fizyczne, można mówić o rozwodzie. Małżonkowie nie mieszkają razem od dłuższego czasu. Przychodzi wtedy moment podjęcia decyzji o rozwodzie. Może to być decyzja wspólna lub jednej ze stron. Niezależnie od tego, w jakich okolicznościach decyzja została podjęta, dobry adwokat będzie potrzebny. Pomoże stworzyć pozew i przeprowadzi wszystkie inne, ważne czynności.

Adwokat wie jak rozwieść się skutecznie

Skonstruowanie pozwu rozwodowego nie jest łatwe nawet wiedząc, co musi zawierać. Potrzebna jest osoba dokładnie wiedząca, co ma robić. Taką osobą jest wykwalifikowany adwokat. Będzie wiedział, co zawrzeć w pozwie, doradzi na podstawie informacji otrzymanych od klienta – mówi nam w rozmowie adwokat rozwodowy. Podczas rozwodu wiele kwestii musi zostać uregulowanych. Najważniejsze z nich to podział majątku i ustalenie władzy rodzicielskiej. Wszystko zależy od konkretnej sprawy, czy jest z orzekaniem o winie czy też nie. Prawnik przygotuje swojego klienta na każdą ewentualność. Będzie wiedział, kiedy ubiegać się o alimenty od byłego małżonka, pomoże w sprawie opieki nad dziećmi.

Winny czy nie?

Rozwód może odbywać się w pokojowej atmosferze bez orzekania, który z małżonków jest winny rozkładu pożycia. W tym celu strony muszą złożyć wspólny wniosek, o nieorzekanie winy. Nie zawsze tak się zdarz, częste są rozprawy z orzekaniem o winie. W takiej sytuacji kompetentny prawnik jest na wagę złota. Adwokat będzie bronił interesów swojego klienta, jeśli ten zostanie wskazany, jako winny rozpadu małżeństwa. Stworzy linię obrony dzięki informacjom pozyskanym od klienta. Pomoże przejść przez tą trudną życiową sytuację. Jeśli to klient wskazuje drugą stronę, jako winną, prawnik pomoże w przygotowaniu odpowiedniej argumentacji. W imieniu małżonka występującego z pozwem przedstawi zgromadzone dowody na potwierdzenie winy powoda. Praca adwokata może przyśpieszyć całą procedurę. Sprawy z orzekaniem o winie mogą się ciągnąć latami to nie jest korzystne dla żadnej ze stron.

Pomoc w trudnych chwilach

Rozwód nigdy nie jest miłą sytuacją. Możliwy jest w sytuacji całkowitego rozkładu małżeństwa. Sąd weryfikuje czy faktycznie tak się stało. Jeśli tak rozpoczyna się rozwód. Kompetentny prawnik pomoże swojemu klientowi we wszystkich kwestiach związanych z rozwodem. Jeśli został wskazany, jako winny rozpadu małżeństwa, adwokat skonstruuje linię obrony. Jeżeli to klient wychodzi z takim oskarżeniem pomoże przedstawić odpowiednie dowody. Adwokat będzie też czuwał nad sprawiedliwym podziałem majątku byłych małżonków. Doradzi w razie sporów, co do opieki nad dziećmi. Przeprowadzi swojego klienta przez wszystkie najważniejsze kwestie rozwodu.