Słowniczek pojęć prawnych dotyczących dłużników

Z uwagi na coraz większą grupę Polaków korzystających z możliwości brania kredytów i różnego rodzaju pożyczek, wzrasta również liczba osób zainteresowanych prawnymi kwestiami dotyczącymi dłużników. Dzisiaj przestawiamy państwu słowniczek pojęć związanych z tym tematem.

Pojęcia, związane z prawnymi aspektami zadłużenia

Dług – w świetle prawa dług jest czym innym niż w świetle ekonomicznym. Dług stanowi zobowiązanie dłużnika wobec wierzyciela.

Dłużnik – osoba, która ma zobowiązanie wobec wierzyciela.

Wierzyciel – osoba, która ma prawo do żądania spełnienia zobowiązania przez dłużnika.

Postępowanie upadłościowe – procedura, której celem jest regulacja dochodzenia roszczeń wierzycieli od dłużników, którzy nie są wstanie spłacić długu. Postępowanie upadłościowe prowadzi się w taki sposób by zobowiązania wierzycieli mogły zostać zaspokojone w max. stopniu przy jednoczesnym zachowaniu przedsiębiorstwa osoby zadłużonej.

Upadłość konsumencka  – postępowanie upadłościowe mające na celu oddłużenie, czyli likwidację majątku, wykonanie ratalnej spłaty długu dłużnika lub oddłużenie (źródło: http://www.adwokatbochynski.pl/upadlosc-i-oddluzanie)

Oddłużenie – umorzenie niespłaconego długu.

oddłużanieWarto pamiętać, że w postępowaniu sądowym nie wszystkie długi mogą zostać umorzone. Część długów musi zostać pokryta i są to takie zadłużenia jak: alimenty, odszkodowanie za szkodę na osobie, kary grzywny i inne kary pieniężne orzeczone prze sąd, kary pieniężne i odszkodowania za popełnione przestępstwa a także długi, których dłużnik „zapomniał” ujawnić w postępowaniu upadłości.

Alimenty – regularne, obowiązkowe świadczenia pieniężne na rzecz osób, wobec których ma się zobowiązania. Obowiązek płacenia alimentów może wynikać z pokrewieństwa, powinowactwa albo małżeństwa. Alimenty mogą być zobowiązaniem dotyczącym członków rodziny zarówno zstępnych jak i wstępnych.

Odszkodowanie – zobowiązanie, które należy się osobie poszkodowanej za wyrządzone jej szkody, może być uzyskane zarówno od osób fizycznych jak i prawnych, a także Skarbu Państwa.

Jeśli znaleźli się Państwo w takiej trudnej sytuacji, w której trzeba się poważnie zająć swoimi finansami i wydaje się że samodzielnie nie da się tej sytuacji rozwiązać to warto skorzystać z pomocy specjalisty. W kwestii finansów mogą nam pomóc zarówno doradcy finansowi jak i adwokaci, wszystko zależy od tego z jaką sytuacją musimy się zmierzyć. W przypadku dużych zadłużeń, które wymagają od nas szybkiej spłaty warto skontaktować się z prawnikiem i zainteresować się tematem upadłości i oddłużania. Jeżeli zaś mamy jedynie problem z ciągłym życiem „na kreskę” i chcemy uzdrowić nasze finanse, być może warto rozważyć kwestie doradztwa finansowego. Osoby specjalizujące się w temacie pieniędzy z pewnością łatwiej i szybciej pomogą nam w profesjonalnym rozwiązaniu naszego problemu niż my sami.

W kwestiach pomocy w przypadku upadłości warto skorzystać z pomocy adwokatów specjalizujących się w tematach finansowych.