Walcz o swoje

Całe nasze życie kręci się wokół pieniądza. Z transakcjami finansowymi mamy styczność zarówno w życiu prywatnym, jak i w przypadku prowadzenia działalności gospodarczej. Nawiązując jakiekolwiek relacje związane z przekazaniem środków pieniężnych z drugą osobą zakładamy, że wszystko przebiegnie zgodnie obowiązującymi normami. Jednak nie zawsze wszystko dzieje się po naszej myśli. Nieraz wcześniej ułożony plan nie zostaje zrealizowany i nie dzieje się to z naszej winy. Co zrobić w sytuacji, gdy ustalone wcześniej zobowiązania nie zostaną w pełni zrealizowanie lub realizacja nastąpi po przekroczeniu ustalonego wcześniej terminu? Na pewno nie można takiej sytuacji zbagatelizować i zawsze należy dochodzić swoich praw. Jeśli zignorujemy nieodpowiedzialne zachowanie ze strony drugiej osoby lub nie wyciągniemy z niego konsekwencji to istnieje duże prawdopodobieństwo, że przy najbliższej okazji również zostaniemy potraktowani w ten sam sposób.

W jakich sytuacjach należy dochodzić swoich praw?

Roszczenie następuje w momencie, gdy któreś z punktów objętych umową nie zostaną spełnione przez jedną ze stron. Mowa tutaj m.in. o roszczeniach o zapłatę, o wydanie, o odszkodowanie, o zaniechanie określonego działania lub o działanie. To tylko kilka przykładów roszczeń, gdyż ciężko jest wymienić wszystkie. Zarówno roszczenie, jak i jego powstanie nie są łatwe do zdefiniowania, dlatego tak często są tematem sporów.

W jaki sposób należy dochodzić swoich praw?

W pierwszej kolejności należy poinformować drugą stronę, gdzie leży problem. W przypadku odmowy wywiązania się z umowy nabywamy uprawnienia do dochodzenia swoich praw przed sądem. Decyzję w danej sprawie wydaje sąd, która jest prawomocna i w zależności od sytuacji może zostać wyegzekwowana przez osobę trzecią. Nie da się ukryć, że jest to jeden z najlepszych możliwych wyborów w momencie, gdy nie możemy dojść do porozumienia z osobą, która nie wywiązuje się z warunków umowy lub świadomie łamie jej postanowienia. Przy pomocy sądu możemy wyegzekwować dopełnienie warunków umowy przez osobę, która się jej nie trzymała, jak również może zostać nam przyznane zadośćuczynienie za poniesione straty z winy strony przeciwnej.

binding-contract-948442_960_720

Generalnie rzecz biorąc dochodzenie roszczeń w Warszawie niczym nie różni się od tego procederu w innych regionach Polski. Rodzaje działań i sposoby egzekwowania swoich praw określone są przez normy cywilno-prawne, które obowiązują każdego na terenie całego kraju.