Prawo wspólnot mieszkaniowych

Każda wspólnota mieszkaniowa to sporo problemów, pojawiające się konflikty, ale także czasami dochodzi do łamania prawa, nadużyć czy działania na niekorzyść tego podmiotu. Wciąż jednak świadomość lokatorów jest niewielka, a czynny udział w życiu wspólnoty bierze niewielki odsetek mieszkańców. Na …