Zawartość merytoryczna szkoleń ISO 27001

Informacja to jedna z najważniejszych jednostek aktywów każdej firmy, wymagająca szczególnej pielęgnacji i ochrony. Właściwie wszystko, od drobnego pomysłu na nowy produkt, przez konkretne metody stosowane podczas produkcji, aż po statystyki obrotów czy dane personalne klientów wymaga odpowiednich zabezpieczeń przed utratą bądź wyciekiem.

Choć w dobie cyfryzacji to Internet i hakerzy stanowią dla danych największe zagrożenie, informacja może wyciekać także innymi, często mniej strzeżonym kanałami. Aby się przed tym chronić, coraz więcej organizacji wdraża systemy zarządzania bezpieczeństwem informacji oparte o ISO 27001.

Szkolenie z jego zakresu pozwala uświadomić przedsiębiorców o konieczności podjęcia odpowiednich działań ochronnych i korzyściach, jakie płyną z ISO 27001. Jaki zakres zagadnień obejmują sobą takie szkolenia i dla kogo są dedykowane?

ISO 27001 – szkolenie z zakresu systemów zarządzania bezpieczeństwem informacji

Standard ISO 27001 opracowany przez Międzynarodową Organizację Normalizacyjną wspiera przedsiębiorców w osiąganiu najwyższego możliwego poziomu zabezpieczeń informacji i danych już od wielu lat.

Korzystanie z tego typu systemowych rozwiązań, opartych o politykę ciągłego dążenia do doskonalenia, eliminację ryzyka i minimalizację strat spowodowanych niezrównoważonym zarządzaniem bezpieczeństwem prowadzi nie tylko do zapewnienia sobie pewności co do jakości ochrony danych, ale też tworzy wysoki poziom świadomości wśród wszystkich pracowników i zarządców działających na rzecz organizacji.

Wymagania normy ISO 27001, choć dość surowe, stanowią podstawowy zbiór najlepszych praktyk rynkowych właśnie pod kątem systemów zarządzania bezpieczeństwem informacji, tym jak je tworzyć i jak nimi zarządzać. W rezultacie, firmy które decydują się na certyfikację ISO 27001 zyskują wiarygodny dodatek do własnego wizerunku organizacji świadomej, a także w sposób zrównoważony i przemyślany organizują własne działania w najlepszym możliwym kierunku.

Ochrona danych osobowych a ISO 27001

Zakres tematyki szkoleń ISO 27001

Szkolenia ISO 27001, organizowane dla przyszłych audytorów oraz dla kierowników i pracowników zainteresowanych tematem systemów zarządzania bezpieczeństwem informacji to przede wszystkim szansa na przyswojenie w sposób zrozumiały i przejrzysty zasad, jakie do organizacji wprowadza wspomniana norma.

Zależnie od profilu osób obecnych na szkoleniu, jego zakres może różnić się i obejmować zarówno najbardziej podstawowe wymagania normy i sposoby jej wdrażania w istniejący już system zarządzania bezpieczeństwem informacji, jak i bardziej zaawansowane metody ich interpretacji i analizy, kwestie narzędzi audytowych czy wreszcie metody raportowania wyników audytu.

Podczas szkolenia poruszone zostają zwykle także kwestie związane ze zmianami, jakie zostały wprowadzone do ISO 27001 w 2013 roku, w stosunku do poprzedniej normy z roku 2005. Różnice te mogą stanowić bowiem punkt wyjścia dla organizacji, które wcześniej certyfikowały do standardu ISO 27001 i teraz potrzebują uaktualnić go do nowszej wersji normy.

Dlaczego warto uczestniczyć w szkoleniach ISO 27001?

Audytorzy i osoby mające zamiar pełnić rolę audytora w firmie korzystają ze szkoleń ISO 27001 przede wszystkim w momencie, gdy chcą uzyskać certyfikat audytora i móc w pełni legalnie spełniać swoją funkcję w firmie.

Szkolenia takie pozwalają im zdobyć praktyczną wiedzę i umiejętności z zakresu prowadzenia audytów wewnętrznych oraz doradztwa w ramach normy ISO 27001, wspierając firmę w jej dążeniu do utrzymania poziomu systemu zarządzania bezpieczeństwem informacji zgodnego z założeniami normy.

W przypadku szkoleń dla osób zaangażowanych w realizację procesu planowania, tworzenia, wdrażania czy monitorowania systemu zarządzania bezpieczeństwem w firmie, a także osób będących zwykłymi jej pracownikami, kierownictwem czy stroną zainteresowaną, szkolenia mają na celu wprowadzenie osób zainteresowanych w zagadnienia związane z normą ISO 27001, ułatwiając jej zrozumienie i istotę potrzeby jej wdrożenia.

Szkolenia takie ułatwiają firmie przejście przez trudny okres zmian i udoskonaleń, które w początkowych fazach tworzenia systemu zarządzania bezpieczeństwem informacji opartego o ISO 27001 mogą być bardzo rozległe. Warto jednak pamiętać, że sama norma ISO 27001 niesie za sobą mnóstwo korzyści materialnych i wizerunkowych dla firmy, powodując że szkolenia z jej zakresu i ciągłe poszerzanie własnej wiedzy w jej zakresie są naprawdę warte poświęconego czasu.

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany.