Jak założyć agencję detektywistyczną?

Zawód detektywa istnieje w Polsce formalnie od 2001 roku, kiedy to w życie weszła ustawa regulująca prawny zakres działania detektywów, a także określająca ich prawa, obowiązki i reguły licencjonowania. Aby zostać oficjalnie prywatnym detektywem i móc prowadzić własną agencję detektywistyczną należy uzyskać w Polsce odpowiednią licencję, na podstawie której przyszli klienci będą mogli weryfikować legalność prowadzonej przez detektywa działalności. Co jednak warto wiedzieć o założeniu i prowadzeniu agencji detektywistycznej przed podjęciem takiej decyzji? Jakie sprawy podejmowane są dziś przez biura detektywistyczne i jakie wymagania stawia się nowo otwierającym się agencjom?

Charakterystyka biura detektywistycznego – czego można oczekiwać od prywatnego detektywa?

Pojęcie prywatnego detektywa rozwiązującego w imieniu klientów różnego rodzaju zagadki rodzinne, wspomagającego pracę służb przy sprawach kryminalnych czy prowadzącego wywiad gospodarczy jest doskonale znane z filmów i kina, jednak w życiu codziennym stosunkowo niewiele osób miało do czynienia z detektywem z prawdziwego zdarzenia. Dziś nie są już oni jedynie cywilami wprawionymi w analizowaniu sytuacji i poszlak, zajmującymi się odnajdywaniem dowodów zdrady małżonka czy śledzeniem kradzieży, której nie chcemy zgłaszać na policję – praca prywatnego detektywa i agencji detektywistycznych jest dziś traktowana jak najbardziej poważnie, a sam ich zawód jest uznany jako legalny w świetle polskiego prawa.
Wymagania dla biur detektywistycznych
Zarejestrowana agencja detektywistyczna jest, jak każda inna firma, formą działalności gospodarczej oferującą w tym przypadku usługi z zakresu spraw detektywistycznych. Jedną z najważniejszych cech charakterystycznych zawodu detektywa i biur detektywistycznych jest ich prawo do przetwarzania danych osobowych bez zgody osób, których te dane dotyczą. Prawo to umożliwia detektywom prowadzenie śledztw i odkrywanie kolejnych dowodów w sprawie, bez konieczności uzyskiwania niezbędnych pozwoleń na przetwarzanie danych. Co jednak ważne, detektyw nie może dobrowolnie przekazywać danych obcych osób w ręce osób trzecich, a po zakończonej sprawie musi zniszczyć dane osobowe, o które się opierał.

biuro detektywistyczne
Zgodnie z ustawą o działalności detektywistycznej, pracownicy agencji są traktowani jak normalni obywatele, a więc nie mają formalnego prawa do przeszukiwania osób, pomieszczeń i pojazdów czy legitymowania osób w celu ustalenia ich tożsamości. Ich zdolności opierają się więc przede wszystkim na doskonałych umiejętnościach dedukcji i analizowania dowodów poszlakowych, które niejednokrotnie zaprowadzają ich do rozwiązania sprawy szybciej, niż formalne postępowania policyjne. W przypadku detektywów ważną zasadą jest zachowanie w tajemnicy źródła informacji oraz okoliczności badanej sprawy.
Aby założyć własną agencję detektywistyczną, osoba fizyczna powinna posiadać obywatelstwo polskie, mieć ukończone 21 lat, posiadać przynajmniej średnie wykształcenie, być osobą wolną od toczących się przeciwko niej postępowań karnych, a ponadto posiadać zdolność psychiczną do wykonywania zawodu detektywa. Jego sprawy nie należą zwykle do najprzyjemniejszych, jednak dobry detektyw musi być w stanie, pomimo osobistych odczuć i możliwych komplikacji, doprowadzić je do samego końca.

Czym może zająć się biuro detektywistyczne?

Najgłośniejsze sprawy medialne, w które prywatni detektywi angażują się najczęściej dotyczą zwykle porwań oraz zaginięć osób dorosłych oraz dzieci. W praktyce jednak agencje detektywistyczne mogą oferować usługi z zakresu różnorodnych spraw osób fizycznych. Działalność biura detektywistycznego, poza sprawami kryminalnymi, może opierać się więc o sprawy wynikające ze stosunków prawnych osób fizycznych, jak i stosunków gospodarczych firm. Biuro może badać przypadki niewykonanych zobowiązań majątkowych, przypadki bezprawnego wykorzystywania nazw handlowych lub znaków towarowych, nieuczciwej konkurencji, a nawet ujawnienia wiadomości stanowiących tajemnicę przedsiębiorstwa lub tajemnicę handlową. Dodatkowo, w zakresie uprawnień detektywa leży też sprawdzanie wiarygodności informacji dotyczących szkód zgłaszanych zakładom ubezpieczeniowym. Agencja detektywistyczna może działać we współpracy z ubezpieczalniami, pozwalając im uniknąć trudnych spraw sądowych i konfrontacji z oszukującymi klientami.
Biura detektywistyczne zajmują się z reguły obserwacją osób i mienia, zbieraniem materiałów dowodowych do spraw cywilnych, karnych i gospodarczych, sprawdzaniem wiarygodności pracowników i kontrahentów danej firmy, poszukiwaniem osób zaginionych i ukrywających się, wykonywaniem wywiadów środowiskowych, oraz wykrywaniem podsłuchów i innych środków inwigilacji. Ich działalność nie jest jednak równoznaczna z działaniami prowadzonymi oficjalnie przez policję.


Artykuł powstał we współpracy z biurem detektywistycznym działającym w Katowicach.