Wszystko co musisz wiedzieć o alimentach

Alimenty to nazwa świadczenia, jakie powinno być wypłacane, najczęściej dziecku po rozwodzie. Wysokość i rodzaj alimentów jest zależny od wielu czynników, o czym niżej. Alimenty należą się osobom, które nie są  w stanie utrzymać się same np. z powodu młodzieńczego wieku, zaawansowanej choroby itp. Najczęściej, alimenty są wypłacane dzieciom przez ich ojców, gdy dzieci zostają z matką i na odwrót.

Okresowość alimentów

Świadczenia tego typu nie są jednak wieczne. W przypadku, gdy dziecko jest zdrowe, rodzic ma prawny obowiązek wypłacać ustaloną kwotę alimentów do momentu, gdy dziecko uzyska odpowiednie wykształcenie i możliwości pozwalające na zdobycie dobrze płatnej pracy. Mniej więcej, alimenty są wypłacane do 26 roku życia. Jednak istnieją sytuacje, w których to rodzic zobowiązany jest wypłacać alimenty dziecku do końca jego życia. Najbardziej znaną sytuacją jest niepełnosprawność lub ciężka choroba dziecka lub/i niezdolność jego funkcjonowania w społeczeństwie. Gdy dziecko nie jest w stanie pracować po zdobyciu odpowiedniego wykształcenia, obowiązek alimentacyjny nie wygasa.
Jednak alimenty nie są wpłacane jedynie dzieciom. W zależności od sytuacji życiowej, czasem to dzieci muszą wypłacać alimenty rodzicom. Jeśli rodzice nie są w stanie utrzymać się sami, lub nie pozwala im na to zdrowie, dzieci mają obowiązek wspomóc swoich rodziców. Według prawa, obowiązek alimentacyjny nałożony na dzieci trwa do momentu, gdy rodzice znów będą w stanie funkcjonować samodzielnie lub do ich śmierci.
Rzadziej można spotkać się z sytuacją, w której to dziadkowie wypłacają świadczenia wnukom i na odwrót. Istnieją jednak specjalne kruczki prawne nakazujące wypłacać alimenty dziadkom, rodzeństwu, wujostwu czy byłemu małżonkowi.

świadczenia na rzecz dzieci

Wysokość alimentów

Wysokość alimentów jest wyznaczana według określonych kryteriów. Przede wszystkim, brana jest pod uwagę sytuacja dziecka, któremu należą się alimenty. Jeśli zaspokajane są podstawowe potrzeby dziecka, alimenty liczone są w kwocie paruset złotych. Nie bez znaczenia jednak pozostaje również stan zdrowia dziecka, matki, potrzeby matki i wydatki związane z edukacją dziecka.
Rodzic zobowiązany do wypłacania alimentów, musi wykazać wszystkie swoje przychody, by możliwe było określenie należnej kwoty. W tym przypadku nie tylko zarobki brane są pod uwagę, ale predyspozycje zobowiązanego oraz jego majątek – przypomina http://kancelaria-prawnicy.pl/alimenty. Wiele osób dziś uchyla się od obowiązku alimentacyjnego ukrywając swoje dochody, przepisując w testamencie swój majątek na kogoś innego.  W większości sytuacji, alimenty należą się dziecku lub innemu członkowi rodziny. Jednak tymi sprawami zajmują się kuratorzy i urzędnicy w danej miejscowości. Alimenty trudno jest uzyskać w momencie, gdy zobowiązany przebywa za granicą, w dodatku na innym kontynencie. Prawo polskie ściśle określa sytuacje, w których wypłacanie świadczeń alimentacyjnych jest obowiązkiem drugiego rodzica lub członka rodziny.