Czym jest RODO?

25 maja 2018 roku w Polsce zaczęło obowiązywać tak zwane RODO, a więc Unijne Rozporządzenie o Ochronie Danych Osobowych. To, że na tak zwanych administratorów danych nakłada ono wiele nowych obowiązków jest jasne. Jednak z czym dokładnie się wiąże i czego tak naprawdę dotyczy?

social media

Sens istnienia RODO

Aby sobie uzmysłowić istotę powstania RODO wystarczy zrozumieć, że wszystkie strony internetowe, firmy aplikacje i sklepy zbierające nasze dane, muszą od teraz robić to w taki sposób, by kodowanie adresów podlegało konkretnym przepisom. Nie stosowanie się do nich grozi dość sporymi karami finansowymi. Dla osób fizycznych jest to z pewnością dobra wiadomość – gwarancja tego, że ich prywatność jest chroniona. W przypadku przedsiębiorców lub usługodawców, RODO oznacza jednak konieczność zatrudnienia nowego członka zespołu. Odpowiedzialnego za przestrzeganie prawa unijnego w tym zakresie.

Co tak naprawdę daje RODO?

To, co tak naprawdę zapewnia RODO najlepiej wyjaśnić na podstawie aktywnego użytkownika Internetu. Po wprowadzeniu wyżej wymienionych przepisów, takowy może bowiem w każdym dowolnym momencie obejrzeć swoje dane. A więc wszystko to, co przechowuje administrator, na przykład  strony internetowej. Co więcej, od maja 2018 roku użytkownik może także poprawić, zmieniać, a nawet usuwać wrażliwe treści na swój temat. Może zażądać na przykład, by sklep online usunął go ze swojej bazy.

używanie internetu

Ta zasada dotyczy nawet popularnych portali społecznościowych, takich jak Facebook. W przypadku tego rodzaju gigantów zazwyczaj trzeba jednak sprawę zgłosić mailowo i w treści wiadomości nawiązać do zmiany lub całkowitego usunięcia danych. Przedsiębiorstwo nie ma wówczas wyjścia, bo ciąży na nim obowiązek zastosowania się do prośby.

W innego rodzaju aplikacjach z reguły znaleźć można opcję zarządzania danymi. Jeśli jej nie ma, najlepiej skontaktować się z inspektorem. Wymagania unijne nakładają bowiem na administratorów obowiązek powołania instytucji tak zwanego Inspektora Ochrony Danych Osobowych.

Korzyści i straty dla użytkowników

Poza tym, okazuje się że RODO jest też świetne w walce z natrętnymi telemarketerami. To, że dzwonią oni pod dany numer, oznacza w końcu że mają go w swoich bazach. Jeśli więc nie chcesz, by dalej nękali Cię telefonami  – wystarczy, że zażądasz usunięcia swoich danych kontaktowych.

Jest kilka takich sytuacji. Jeśli nie wyrażamy zgody na zbieranie i przetwarzanie informacji na nasz temat, musimy mieć na uwadze fakt, że niektóre dotychczas darmowe usługi – przestaną być dla nas dostępne. Przykładem niech będzie poczta. Jeden z polskich portali wprowadził zasadę, zgodnie z którą użytkownicy, którzy zablokowali możliwość zbierania danych – muszą za nią płacić.

outsourcing

RODO w Twoim przedsiębiorstwie

A teraz spójrzmy na sprawę z punktu widzenia samego przedsiębiorstwa. Każdy, kto prowadzi firmę, a tym samym posiada również bazę klientów – w świetle przepisów prawnych postrzegany jest, jako ich administrator. A to oznacza, że zobowiązany jest również do stosowanie RODO i Polskiej Ustawy o Ochronie Danych Osobowych, inaczej PUODO. Co więcej, w takim przypadku zestawu poufnych informacji musi strzec wspomniany już Inspektor Danych Osobowych.

Tego rodzaju zadanie można jednak zlecić firmie zewnętrznej. Jeśli nie chcemy zatrudniać dodatkowego pracownika jest to zresztą najlepsze rozwiązanie. Swoje sprawy można powierzyć wówczas profesjonalistom, których specjalizacja to wdrażanie RODO w przedsiębiorstwach. Zespół firmy zewnętrznej wybierze dla nas nie tylko optymalne rozwiązanie, ale i przeszkoli wszystkich naszych pracowników. Sam przejmie natomiast rolę naszego, zewnętrznego Inspektora Danych Osobowych.