Rola czynności notarialnych

Z usług notariusza nie korzystamy codziennie. Wybieramy się do niego wtedy, kiedy potrzebujemy konsultacji, porady czy pomocy w załatwieniu konkretnej sprawy. 

notariusz

Czym jednak się on zajmuje? – Rolą notariusza jest zapewnienie pewności prawnej, czego efektem jest zapobiegnięcie sporom sądowym. Jego praca może dotyczyć tematu obrotu nieruchomościami, spadków i darowizn oraz zakładania spółek czy firm.

Powoływany jest na urząd przez ministra sprawiedliwości, po uprzednim uzyskaniu tytułu magistra oraz ukończeniu aplikacji notarialnej. Notariusz określany jest jako osoba zaufania publicznego, która powinna działać na korzyść klienta, czuwając nad jego interesami. Jego działania powinny odbywać się jedynie w zakresie prawa.

Rola czynności notariusza

To w jaki sposób notariusz może nam pomóc, jest uregulowane w prawie o notariacie. Ma on za zadanie sporządzenie wszystkich aktów w sposób przejrzysty i zrozumiały. W większości przypadków do notariusza zwracają się osoby, które potrzebują pomocy w sporządzeniu aktów notarialnych w momencie, kiedy prawo tego wymaga.

Jego pomoc nie jest jednak potrzebna tylko w sytuacjach wymuszonych, ale także w takich, gdzie obie strony pragną mieć pewność zachowania wszystkich czynności prawnych – w razie sprzedaży czy spraw związanych z majątkiem małżeńskim.  Warto jednak pamiętać, że notariusz odmówi nam pomocy, jeśli czynność mogłaby być sprzeczna z prawem.

W jakich sprawach pomoże nam notariusz?

W prawie o notariacie pojawia się zapis, że notariusz zajmuje się spisywaniem aktów notarialnych – zwłaszcza tych związanych z umowami przedwstępnymi oraz sprzedażowymi, deweloperskimi, darowizny, zniesienia współwłasności.

prawo

W kancelarii notarialnej można również sporządzić wszystkie dokumenty związane z intercyzą, testamentem oraz udziału w spadku, a także pełnomocnictwa. Oprócz tego notariusz sporządzi umowę przeniesienia własności nieruchomości oraz oświadczenie o służebności gruntowej.

W kancelarii notarialnej możliwe jest również uzyskanie pomocy w opracowaniu aktu poświadczenia dziedziczenia. Sprawy poświadczające poprawność podpisu, zgodność odpisu lub wyciągu, daty okazania dokumentu także dokonuje notariusz.

Notariusz może także wcielić się w rolę protokolanta, który skrupulatnie przygotuje dokument z zebrań lub zgromadzeń. Oprócz tego notariusz sporządza często zapomniane przez nas protesty weksli oraz czeków. W prawie notarialnym jest również mowa o tym, że notariusz wystawia wypisy, odpisy i wyciągi dokumentów.

Notariusz posiadający konto depozytowe może przyjmować także na przechowanie różne dokumenty, pieniądze oraz papiery wartościowe.

Dlaczego lepiej skorzystać z usług notariusza?

Decydując się na skorzystanie z usług notariusza, zwłaszcza tych niewymuszonych przez ustawy, możemy być pewni, że wszystkie czynności zostaną wykonane zgodnie z prawem. Przy samodzielnym tworzeniu dokumentów, na przykład testamentu, możemy być pewni, że będzie miał moc prawną. Podobnie sprawa będzie się miała w przypadku sporządzenia aktów dziedziczenia lub sporządzania dokumentów kupna i sprzedaży – zwłaszcza umów przedwstępnych.

dokument

W razie wątpliwości lub pytań notariusz wyjaśni wszelkie niejasności i na pewno postara się znaleźć najlepsze wyjście z sytuacji. Korzystając z usług dobrego notariusza można również być pewnym, że w razie problemów będzie szukał bezpiecznego rozwiązania, a także dokładnie sprawdzi wszystkie dokumenty pod kątem prawnym.

Dlaczego warto zaufać notariuszowi?

Notariusz jest osobą zaufania publicznego, a zatem nie może działać wbrew prawu i na niekorzyść klienta. Jako osoba prawna ma obowiązek zachowania tajemnicy notarialnej – nie tylko w momencie dokonania czynności, ale także wtedy, jeśli rezygnujemy z jego usług. W razie złamania obietnicy, notariusz może zostać pociągnięty do odpowiedzialności karnej, której konsekwencją jest utrata praw do prowadzenia własnej kancelarii. Osobą, która może zwolnić go z tajemnicy zawodowej jest sąd.

Warto więc zaufać polecanym notariuszom, na przykład z Kancelarii Notarialnej w Katowicach.

Notariusz – dlaczego warto się do niego udać?

Sporo osób ma problem z zaufaniem notariuszowi, ponieważ zdaje sobie sprawę, że powierza mu swój majątek. Warto jednak wziąć pod uwagę fakt, że notariusz jest osobą zaufania publicznego, i działając zgodnie z prawem, wykonuje obowiązki na korzyść swojego klienta. Często powierzenie mu swoich spraw, to gwarancja osiągnięcia porozumienia bez procesu oraz sądowych doświadczeń. I chociaż jego usługi z pozoru są kosztowne, jest to inwestycja, którą można ponieść dla spokoju ducha.