Najważniejsze aspekty prawa budowlanego – co reguluje prawo budowlane?

Prawo budowlane jest ustawą, która obejmuje zasady z zakresu projektowania, nadzorowania i rozbiórki budynków. Dodatkowo prawo budowlane reguluje działanie administracji publicznej. Podstawowe aspekty prawa budowlanego są bardzo mnogie. Ich znajomość jest konieczna do przeprowadzenia wszystkich procesów budowlanych bezpiecznie i zgodnie …

Gdy kupujesz mieszkanie

Umowy kupna – sprzedaży to dokumenty mocno sformalizowane, jakie należy podpisać pod postacią aktu notarialnego. W ten sposób można zapewnić sobie odpowiednie zabezpieczenie, a przy okazji jest to po prostu obowiązek.…